Johnsons minne, om- och nybyggnad

Öster om järnvägen är en stadsdel i förvandling. Staden är här komplex, med många olika kvaliteter. Detta vill vi ta vara på och utveckla till en stad med ökad täthet, fler människor och fler aktiviteter. En blandstad fylld av liv. Här finns oaser med kvaliteter som kan tas tillvara och utvecklas. Det gamla skolområdet i kvarteret Gåsen och parken kring Johnsons minne är en sådan plats.    

Kvarteret Sädgåsen ligger centralt, 200 meter från järnväg, perronger, och station. Kvarteret har karaktären av park med utlagda huskroppar mellan uppvuxna träd. Tanken är att detta är en särskild kvalitet att bygga vidare på, bo i centrum men ändå avskilt och i storskalig grönska. Söderut sluts och inramas kvarteret av befintliga villor med sina trädgårdar.

Inspirationsbild för Sädgåsen 1

Inspirationsbild för Sädgåsen 1

Fakta om området

  • Johnsons minne, ett äldre tvåvåningshus ingår i området. Byggnaden är q-märkt i detaljplanen, vilket innebär att byggnaden i huvudsak ska bevaras i enlighet med 3 kap. 12 § PBL. Byggnadens bruttoarea är cirka 720 kvm.
  • Detaljplanen möjliggör byggnation av ytterligare cirka 1 500 kvm BTA beroende på utformning.
  • Antagen detaljplan  (pdf, 4.7 MB)
Situationsplan Sädgåsen

Situationsplan Sädgåsen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window