Gång- och cykelväg Stabbarp till Öslöv, väg 113

Vi planerar tillsammans med Trafikverket att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 113, mellan Stabbarp och Öslöv. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi vill öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Därför planerar vi att bygga en gång- och cykelväg längs väg 113 mellan Stabbarp och Öslöv. Gång- och cykelvägen bidrar även till att stråket Stabbarp till Öslöv blir attraktivare för boende, turism och rekreation. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Projektets tidplan

Trafikverket hade i mars–april 2021 ett tidigt samråd. Under hösten/vintern 2022 ska en granskning av vägplanen göras. Tidigast 2023–2024 planerar Trafikverket starta bygget. Gång- och cykelvägen planeras vara klar 2024–2025. Du kan ta del av utformningsplan på Trafikverkets hemsida.

Projektet bekostas av kommunen tillsammans med Trafikverket, och det är Trafikverket som utför. Mer information och handlingar finns på Trafikverkets hemsida.

Mer information

Granskningsperiod: 21 november–21 december 2022.

Plats för handlingar: 

  • På den här sidan under Dokument/Aktuella handlingar
  • Trafikverket Neptunigatan 52, 211 18 Malmö
  • Stadshuset, Gröna torg 2, 241 80 Eslöv

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 21 december 2022. Ange ärendenummer TRV 2018/132510.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window