Gång- och cykelbana mellan Stockamöllan och Hasslebro

Efter en lång period av planering är gång- och cykelbanan mellan Stockamöllan och Hasslebro äntligen klar. Den är resultatet av ett samarbete mellan Eslövs kommun, Trafikverket och VA SYD.

Vintern 2017 påbörjades  byggnationen längs väg 13 och väg 113 mellan Stockamöllan och Hasslebro  av gång- och cykelbanan. Syftet med detta projekt  är att öka säkerheten för cyklister och fotgängare eftersom det har varit en olycksdrabbad väg.

Klicka på bilden för att få den större.

Gång- och cykelbanan förlänger cykelvägen från Billinge, vilket ger ett sammanhängande stråk mellan Billinge, Stockamöllan, Hasslebro och Stehag. Därmed finns det möjlighet att cykla och gå på ett säkrare sätt, vilket kan vara ett hälsosamt och miljövänligt alternativ till bilen.

Dessutom har två busshållsplatser i Stockamöllan blivit till en, vid Lindarnas väg. Busshållplatsen ligger längs gång- och cykelbanan och har även fått ett väderskydd. Busshållplatserna vid Hasslebro och Rönneholm har dessutom slagits ihop till en hållplats, vid Rönneholm.

VA SYD har samtidigt passat på att lägga ned nya vatten- och avloppsledningar på en del av sträckan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window