Färdigställande av gator på Bäckdala

Nu har Eslövs kommun upphandlat och utsett entreprenör för att färdigställa gatorna på området Bäckdala. Arbetet ska vara klart i november 2020.

2010 påbörjades försäljningen av de första tomterna på Bäckdala och förra året såldes den sista. Bäckdala består av totalt 44 villatomter, 21 radhus och 46 lägenheter i flerbostadshus, alltså 111 bostäder. I Bäckdala bor ungefär 300 personer. Somliga flyttade in redan när första huset var byggt och andra har precis bosatt sig i området.

Bäckdala. Drönarvy från väster. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

Bäckdala. Drönarvy från väster. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

Bäckdala, drönarvy från söder. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

Bäckdala, drönarvy från söder. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

Bäckdala. Drönarvy från norr. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

Bäckdala. Drönarvy från norr. Foto: Christoffer Borg-Mattisson

Under tiden som Bäckdala har byggts ut har det funnits så kallade byggator i området. Det är gator anpassade för byggtrafik. Maskinerna som används vid husbyggen förstör vanliga gator, trottoarer och andra markanläggningar. Därför har vi medvetet avvaktat med att färdigställa gatorna tills området är utbyggt, vilket ska göras nu.

I augusti påbörjar vi gatuarbetena på Bäckdala

Med start i början av augusti påbörjar vi arbetet med att göra klart gatorna på Bäckdala. Området kommer att färdigställas med asfalt och betongplattor så att det är jämförbart med övriga bostadsområden i Eslöv. På gatorna vid infartsvägarna kommer även gräsarmering att läggas så att vi bättre kan ta hand om regnvatten.

Vad ska vi göra

• Alla vägar ska asfalteras
• Kantsättning och plattor ska ske längs med gatorna. Vissa vägar förses med gräsarmering (läs mer på sista sidan) längs med gatan
• Gång- och cykelvägar ska asfalteras

Så påverkas du

Entreprenören kommer att göra besiktningar av samtliga fastigheter innan byggstart. Detta för att säkerställa att markarbetena inte förorsakar skador i fasader och dylikt. Om entreprenören önskar tillgång till just din fastighet för en grundligare besiktning kommer du att få separat information om detta.

Under byggperioden kommer vissa gator att behöva stängas av. När asfaltering och markbeläggning sker i anslutning till din fastighet kom-mer du som boende att ha begränsad tillgång till din fastighet under en kortare tid.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window