Ny förskola i södra Stehag

Behovet av förskoleplatser i Stehag har ökat och därmed skapat ett behov av en till en förskola, vilken kommer att ligga i södra delen av Stehag.

Vad ska byggas?

Eslövs kommun kommer att bygga en förskola med sex avdelningar som tillsammans kan ta emot 105 barn. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor.

Rendering av den nya förskolan i Stehag

Detaljplanens bakgrund, syfte och läge

Orienteringskarta för planområdet. Planområdet är beläget inom röd heldragen cirkel.

I dagsläget finns fyra befintliga förskolor i Stehag som samtliga är belägna på den norra sidan om järnvägen. Detaljplanen möjliggör uppförandet av en förskola på ett strategiskt läge i orten, söder om järnvägen. Fastigheten Stehag 5:80 är i gällande detaljplan planlagd för förskoleverksamhet men ytan behövdes utökas tillsammans med tillåten byggrätt. Därför har Eslövs kommun tagit fram en ny detaljplan som omfattar fastigheten Stehag 5:80 och del av den större fastigheten Värlinge 11:26. Området ska i första hand användas för förskoleverksamhet, men flexibiliteten i användningsbestämmelsen innebär att ytan även skulle kunna användas för annan skolverksamhet om behovet uppstår i framtiden.

Planområdet är beläget i den södra delen av tätorten Stehag, cirka 700 meter från Stehags tågstation.

Karta med alla detaljplaner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window