Vitsippan – ny förskola i sydvästra Eslöv

Vitsippan ska ersätta den befintliga Skogsgläntans förskola.

Förskolan ligger i anslutning till Eslövs allmänning mellan Nämndemansvägen och korsningen Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. I närheten ligger även stadsdelen Sallerup, som har en blandad bostadsbebyggelse och servicefunktioner, och bostadsområdena Backarna och Hällan.

Vad ska vi bygga?

En ny förskola med åtta avdelningar och plats för cirka 140 barn ska byggas i två våningar. Den nya förskolan ska ersätta förskolan Skogsgläntan som har ett tidsbegränsat bygglov. Eftersom den nya förskolan blir permanent behövde detaljplanen ändras.

Trafiken kring förskolan

Med anledning av den ändrade detaljplanen är Hundramannavägen från och med  2022 med i den årliga trafikmätningen som kommunen genomför. Boende längs gatan har uttryckt oro för att den nya förskolan kommer att innebära ökad trafik. Trafikmätningen genomförs både före och efter att den nya förskolan är byggd. Därmed kan kommunen följa upp om och hur trafiken förändras på gatan.

Rendering av förskolan med gård, sett uppifrån.

Skiss över förskolans tänkta utseende.

Oro över parkeringssituationen från boende

Flera boende i området har haft synpunkter på förskolans placering. De menar att det finns risk för att parkeringen inte kommer att fungera som planerat och att Nämndemansvägen istället kommer att användas vid hämtning och lämning av barn.

I samband med att den nya förskolan startar, kommer kommunen att informera alla vårdnadshavare om vad som gäller vid hämtning och lämning med bil. Om det ändå blir problem, kan kommunen införa trafikregler för parkering. Trafikreglerna anpassas då till att gälla vissa delar av Nämndemansvägen och vissa dagar och tider. Om dessa trafikregler i sin tur inte följs, kan kommunen skicka parkeringsvakter till området för att bötfälla dem som inte följer trafikreglerna. På andra skolor och förskolor där kommunen har haft problem med felparkerade bilar, har bötfällning varit ett effektivt sätt att styra bort dessa.

Varför finns det inget inflyttningsdatum i tidslinjen?

Bygget är försenat på grund av att det inte finns några ersättningslokaler (oktober 2022). Därmed vet vi inte heller när vi kan starta själva entreprenaden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window