Bankmannen 9 i Eslöv, detaljplan

Detaljplanens syftet och läge

Syftet är att pröva att lägga till någon våning på den sedan länge bebyggda fastigheten då gällande detaljplan endast tillåter två till tre våningar och befintlig byggnad har visat sig svår att anpassa till moderna krav.

Fastigheten Bankmannen 9 ligger centralt i Eslöv, mitt emot järnvägsstationen, med adress Storgatan, Stationsgränd och Köpmansgatan.

Fastighetsägare är Eslövs Bostads AB.

Karta mad alla detaljplaner

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 5 mars 2019 § 37 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window