Badhusparken 1 och del av Eslöv 53:4 i Eslöv, detaljplan

Bygga bostäder och möjliggöra centrumverksamhet och parkering i centrala Eslöv.

Detaljplanens syfte och läge

Syftet med projektet är att i en detaljplan pröva lämpligheten att uppföra bostäder, parkering samt centrumverksamhet. Området ligger mittemot stadsbiblioteket i centrala Eslöv, med korta avstånd till viktiga målpunkter som exempelvis handel, skola och tågstation. Eslövs kommunen avser att bevara och utveckla den befintliga parken.

Fastighetsägare är Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun.

Karta med alla detaljplaner

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 maj 2019 § 64 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window