Fastigheten Abborren 9 i Eslöv, detaljplan

Fastighetsägaren för Abborren 9 i centrala Eslöv önskar att uppföra 50 lägenheter på fastigheten som idag rymmer secondhandbutik och tillhörande parkeringsplats.

Syfte

Syftet med projektet är att genom detaljplan pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse.

Läge och storlek

Fastigheten Abborren 9 är 3000 m2 stor och ligger i centrala Eslöv, på Kvarngatans nordligaste del, intill järnvägen.  Halva fastigheten är bebyggd med secondhandbutik och lagerlokal och andra halvan är en parkering. Fastigheten är privatägd.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 5 november 2019 §142 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window