Rekreationsområde i Örtofta

Eslövs kommun och Örtoftabygdens byalag driver tillsammans ett Leaderprojekt för att göra Kävlingeåns sträcka vid Örtofta tillgänglig, vilket det inte är idag.

Projektet

Det finns idag inget enkelt sätt att komma nära Kävlingeåns vatten i Örtofta. Området är svårtillgängligt p.g.a växande sly och bitvis blöt och mycket ojämn mark. Som rullstolsburen finns det inga möjligheter alls. Eftersom området till stor del saknar allemansrättslig mark, finns det ett behov att skapa nya möjligheter till rekreation. Därför driver Eslövs kommun och Örtofta bygdens byalag tillsammans ett s k Leaderprojekt vars mål är att tillgängliggöra en sträcka av Kävlingeån vid Örtofta.

Ortofta RekreationsområdeOrtofta Rekreationsområde

Mål

Projektet ska anlägga tillgänglighetsanpassade stigar och spänger längs med Kävlingeån. Dessutom ska det tillkomma ett par bryggor, sittplatser och iläggningsplats för båtar. Projektet ska vara färdigt hösten 2020.

Syften

Projektets syften är att:

  • Synliggöra och tillgängliggöra naturvärden och rekreationsvärden vid Kävlingeån för invånare i Örtoftabygden, men även andra.
  • Tillgängliggöra Kävlingeån i Örtofta och skapa ett nytt rekreationsområde.
  • Att ge fler människor möjlighet att komma nära naturen, att kunna röra på sig uppleva nya saker och därmed skapa förutsättningar för friskvård och en bättre folkhälsa .
  • Att stimulera till lokal landsbygdsutveckling.
  • Genom att anlägga gångstråk med sittplatser och bryggor vackert placerade, ge möjlighet till en stillsam stund i naturen för återhämtning och reflektion.
  • Genom att området har ett stationsnära läge ge fler människor utan bil en möjlighet att ta sig ut i naturen.

Leader Lundaland

Lundaland är ett av Sveriges 48 Leader-områden, det vill säga ett område där ett program för Lokalt ledd utveckling drivs genom Leader-metoden. Området Lundaland utgörs av kommunerna Lund, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och södra Eslöv. Här kan du läsa mer: http://www.leaderlundaland.se/

Örtoftabygdens byalag

Örtoftabygdens byalags arbete kan du läsa om här. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window