Fossilfritt Skåne 2020

Under 2016–2018 ska Eslövs kommun tillsammans med nio andra skånska kommuner arbeta för att minska sin användning av fossil energi till ett minimum.

Eslöv - årets raketkommunArbetet är uppdelat i två projekt och leds av Klimatsamverkan Skåne, ett forum där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne ingår.

Målet

Det övergripande målet med projekten är att de tio kommuner som deltar ska få ner användningen av fossil energi till en minimal nivå i sina verksamheter. Det betyder att kommunerna vid projektets slut tillsammans i genomsnitt ska ha nått:

  • 100 % fossilbränslefri elanvändning
  • Minst 90 % fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning
  • Minst 50 % fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter
  • Det ska i sin tur leda till minskade utsläpp av växthusgaser men också påverka andra samhällsaktörer att i sin tur minska sin användning av fossil energi.

Fem arbetspaket ska leda fram till målen

  • Kommunutmaningen: Kommunerna ska varje år inventera och sammanställa användning av fossila bränslen, men även informations- och spridningsarbete inom organisationen och till medborgare och media.
  • Fossilbränslefri fordonsflotta: Kommunerna ska inventera hur mycket man använder fossila bränslen i den egna verksamhetens fordon och dessutom ta fram och genomföra åtgärder för att nå målet.
  • Fossilbränslefria tjänsteresor: Kommunerna ska se över sina resor och undersöka den klimatpåverkan dessa gör. Därefter ska man arbeta med åtgärder, till exempel uppmuntra webbmöten, beteendepåverkan för fossilfria alternativ och klimatväxling/intern klimatkompensation.
  • Fossilbränslefri uppvärmning: Kommunerna kommer att arbeta med sina leverantörer av fjärrvärme eller annan uppvärmningsenergi för fossilbränslefria alternativ.
  • Samverkan med externa fastighetsägare: Här handlar det om att hitta lösningar för lokaler som kommunen hyr av andra fastighetsägare och för lokaler som kommunen hyr ut till andra. Dialog och så kallade gröna hyresavtal är aktuella åtgärder.

Projekten leds av Klimatsamverkan Skåne och medfinansieras av bland annat Klimatsamverkan Skåne och stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window