Earth Hour 2019

Lördag 30 mars är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation och årets tema är Connect2earth – för du och naturen hör ihop. Eslövs kommun vill självklart också bidra till att bygga en hållbar framtid.

Här är några exempel på vad vi på Eslövs kommun gör:

  • Vi jobbar på att bli helt fossilbränslefria avseende el, uppvärmning och transporter till 2020, och det går faktiskt rätt bra för oss med det!
  • Vår personal uppmanas att cykla inom tätorten istället för att ta bil. Flyg undviker vi. På varje flygbiljett läggs en ”straffavgift” på 20 procent. De pengarna används till att finansiera olika klimatsmarta projekt inom organisationen.
  • Vi arbetar aktivt i våra kök och matsalar för att minska matsvinnet. Här tittar vi på hela kedjan, från beställning till slaskhinken. Så mycket som en tredjedel av all mat som köps in hamnar aldrig i en mage. Det måste vi ändra på!
  • Vi erbjuder gratis energirådgvning.

Läs mer om hur vi jobbar med miljömålet Begränsad klimatpåverkan i vår Energi- och klimatplan.

Under Earth Hour släcker vi ner Stadshuset, Medborgarhuset och i Trollsjöparken. Hoppas du också släcker!

Biologisk mångfald själva grundpelaren

Annika Söderman är Eslövs kommuns nya kommunekolog.

Foto: Marie Brandt

Annika Söderman är vår nya kommunekolog. Här berättar hon för Marie Brandt, vår miljöstrateg.

Årets tema för Earth Hour är Connect2earth – för du och naturen hör ihop. Annika Söderman, kommunens nya ekolog, förklarar varför biologisk mångfald i naturen är så viktigt.

– Biologisk mångfald är själva grundpelaren för att ekosystemen ska fungera och leverera ekosystemtjänster. När det gäller pollinering till exempel, då räcker det inte med en art, det behövs flera för bra resultat. Och ser vi på det här med effekterna av klimatförändringarna så är det så att ekosystem med stor biologisk mångfald är mer motståndskraftiga mot förändringar och kan återhämta sig snabbare. Så genom att gynna mångfald av vilda bin i jordbrukslandskapet kan man få bättre pollination av grödor och samtidigt minska risken att alla bin försvinner vid en störning.

Hur står det till med den biologiska mångfalden egentligen?

– Tyvärr så minskar den biologiska mångfalden över hela världen, även här. I trakterna kring Eslöv handlar det främst om att arter knutna till odlingslandskapet försvinner på grund av att jordbruket har industrialiserats. De största hoten mot biologisk mångfald i stort är att arters livsmiljöer försvinner, föroreningar, ohållbart jakt-och fiske, invasiva arter och klimatförändringar. Därför är det jätteviktigt att bevara den natur vi har kvar men även att skapa så bra förutsättningar som möjligt för arter att överleva, genom att skapa nya livsmiljöer där det behövs.

Vad gör du själv under Earth Hour?

– Då tänder jag ljus med min familj. Och tänker på biologisk mångfald!

Fakta biologisk mångfald och Ekosystemtjänster

Med biologisk mångfald menar man variationsrikedomen av alla levande organismer och ekosystem.  Att bevara biologisk mångfald är nödvändigt för att bevara vår natur för framtida generationer. Många av de ekosystemfunktioner som gynnar oss människor, så kallade ekosystemtjänster, är också beroende av biologisk mångfald. Ekosystemtjänster är de tjänster vi får av naturen helt gratis, till exempel pollinering, vattenrening, syreproduktion och rekreationsmöjligheter. Det är tack vare dem vi har mat, rent vatten, luft att andas och vacker natur att vistas i. Läs mer om ekosystemtjänster här.

”De lågt hängande frukterna är plockade.”

Gabriella Eliasson är klimat- och energirådgivare i Eslövs kommun

Foto: Marie Brandt

Gabriella Eliasson är kommunens energi- och klimatsamordnare. Hon jobbar med de frågor som ska göra Eslövs kommunorganisation bättre på att bidra till att klimatmålen nås i tid. Hon tror på de möjligheter som följer med det ökande miljöengagemanget i samhället. Men tufft kommer det att bli!

Eslövs kommunorganisation ska bli helt fossilbränslefritt till 2020. Klarar vi det?

– Det är en tuff utmaning men det kan gå om vi ligger i. De lågt hängande frukterna är redan plockade så nu krävs det större ansträngningar för att komma framåt. Men Eslövs kommun ligger bra till, vi var ute tidigt med biogas i bilarna och i dag har vi flest gasbilar per kommunanställt i hela Skåne.

Vi måste halvera utsläppen vart tionde år framöver för att klara klimatmålen. Klarar vi det tror du?

– Jämfört med för tio år sedan är det en enorm skillnad i människors miljömedvetenhet. Det bara växer och växer och tack vare det finns det förutsättningar. I dag finns det inte någon som inte vet att miljöfrågorna är jätteviktiga. Jag vill tro på att det går!

Vad kan jag som individ göra?

– Titta över din konsumtion, vad kan du ändra på? Det handlar mycket om resor och transporter men all konsumtion påverkar, mat, grejor, allt.

Vad ska du själv göra under Earth Hour?

– Då ska jag släcka lamporna och tända stearinljus tillsammans med goda vänner.

Läs mer på www.wwf.se/earthhour

Så kan du delta i Earth Hour – tips och inspiration

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window