Vombsjön som biosfärområde

Biosfärområdet Vombsjösänkan

Vombsjösänkan är ett område som i olika sammanhang lyfts fram som intressant och unikt, bland annat för sina höga naturvärden. Många sällsynta och hotade arter finns i området. Vombsjösänkan kan som ett blivande biosfärområde vara en samlande och pådrivande part i arbetet med att nå FN:s Globala mål för hållbar utveckling och att bidra till att nationella, regionala och lokala hållbarhetsmål nås.

Här kan du se en film om Vombsjösänkan. 

Kommunsamarbete

Sjöbo, Lunds och Eslövs kommuner arbetar tillsammans med en förstudie av området. Förstudien ska vara klar under 2018 och syftet är sammanställa områdets förutsättningar att bilda ett biosfärområde enligt UNESCO`s riktlinjer.

Vad är ett biosfärområde?

Här kan du se en film som förklarar det här med biosfärområde. 

UNESCO utser

Det är FN-organet UNESCO som bestämmer om vilka områden som har möjlighet att bli biosfärområde. Det krävs också att den svenska regeringen tycker att området är lämpligt.

Vill du veta mer om biosfärområden se här: http://www.unesco.se/vetenskap/biosfaromraden/

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window