Vi behöver alla spara energi

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Under vintern finns risk att elen inte kommer att räcka och risken har ökat för att elen behöver stängas av i södra Sverige. Vi behöver alla hjälpas åt att minska energiförbrukningen för att inte överbelasta elnätet.

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Elpriserna är höga och kan stiga ännu mer och det finns risk för att elen inte kommer att räcka för vissa timmar i vinter. Om elen inte räcker så finns det en risk att Svenska kraftnät behöver göra en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling. Då kopplas elen bort för elanvändare som inte är samhällsviktiga funktioner. Samhällsviktiga funktioner är till exempel sjukhus, äldreboenden, vattenförsörjning och räddnings- och larmtjänst. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Här kan du läsa om det som Eslövs kommun gör för att spara energi.

Kommunens åtgärder för att minska energiförbrukning

Ingen bastu 9–18 december på Karlsrobadet

För att spara el stängs basturna på Karlsrobadet i Eslöv den 9–18 december. Temperaturen i samtliga bassänger har även sänkts med 1,5 grad.

Under perioden 9–18 december är elnätet i Sverige hårt belastat. Karlsrobadet i Eslöv kommer därför att göra vissa anpassningar för att spara el.

  • Alla bastur stängs helt och hållet under perioden
  • Vattentemperaturen i bassängerna har redan sänkts med cirka 1,5 grad.

Efter den 18 december tas ett nytt beslut om i vilken utsträckning bastubad ska erbjudas eftersom en bastu förbrukar mycket el.

Sänkning av temperatur i vissa av kommunens lokaler

En annan åtgärd för att få ner kommunens energikostnader är att sänka inomhustemperaturen i vissa av kommunens lokaler. Till exempel sänks inomhustemperaturen i bland annat stadshuset och vissa idrottslokaler med en grad från 21 till 20. Temperaturen kommer dock inte att sänkas på vård- och omsorgsboenden eller förskolor och skolor.

Genom att sänka värmen och justera ventilation beräknar kommunen att kunna spara 1,5 miljoner kronor om året.

Kan inte sänka lägre än 20 grader

Eslövs kommun måste som andra arbetsgivare följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer. En lämplig temperatur för kontorslokaler och andra personalutrymmen är 20–24 grader. I idrottslokaler är en lämplig temperatur 18 grader.

Byte till LED-lampor

När vi byter ut gammal gatubelysning ersätts den av nya ljusarmaturer med LED. På landsbygden har vi bytt ut Planen är att även byta ut ljusarmaturer så att LED-lampor kan användas i stadshuset, Eslövshallen och andra kommunala lokaler.

Bara i idrottshallen Eslövshallen beräknas energibesparingar på 60 procent om armaturerna i A- och B-hallen byts ut till LED.

Genom att byta ut till LED-lampor som dessutom sänks i ljusstyrka under natten på vissa platser beräknar kommunen spara runt 400 000 kr om året.

Nattsänkning av gatubelysning

Efter hand som gatubelysningen moderniseras byts armaturerna ut så att energieffektiva LED-lampor kan användas.

Med de nya armaturerna har vi också möjlighet till fler energivinster då belysningen stegvis kan dimmas ner till lägre ljusstyrka under vissa tider på dygnet. Den beräknade besparingen är ca 50 procent av årsförbrukningen på de lampor som nattsänks. Genom att byta ut till LED-lampor som dessutom sänks i ljusstyrka under natten på vissa platser beräknar kommunen spara runt 400 000 kr om året.

Sänkningen är knappt märkbar och används redan

Att sänka belysningen på natten görs redan på flera platser i Eslövs kommun. I norra delen av tätorten, i Stehags kyrkby, Kärrtorp och Orrahus. Trafiksäkerheten får naturligtvis inte äventyras och belysning är även viktigt för den upplevda tryggheten på många platser.

Lamporna sänks stegvis från solnedgången och som lägst till 45 procent när det är som mörkast på dygnet. Gatlyktorna ökar sedan stegvis tidigt på morgonen för att lysa fullt ut när många människor är ute och rör sig.

Eslövs kommun följer Trafikverkets rekommendationer vilket betyder att större huvudvägar och platser där många människor rör sig kommer att ha full belysning hela natten.

Går att ändra tillbaka

Med de nya armaturerna går det att ändra tillbaka till full belysning om någon plats skulle upplevas som mindre trygg på grund av mörker.

Ta hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri och oberoende service från kommunen. Rådgivaren hjälper dig med tips för att bli mer energismart och med att få en överblick över de alternativ du har att välja mellan. Du kan få tips och råd om olika energisystem och hur du sänker dina energikostnader i hemmet/fastigheten. Mindre företag kan också använda sig av tjänsten.
Läs mer om energi- och klimatrådgivning.

Det kan du göra som privatperson

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, sent på kvällen och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Behåll värmen i ditt hus

En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister i fönster och dörrar. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera, byta fönster eller förbättra ventilationen.

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window