Villa och flerfamiljshus

Det är ett spännande projekt att bygga hus, kanske något man bara gör en gång i livet. Därför är det många frågor att ta ställning till och mycket information att hålla reda på.

Frågorna kan handla om allt från ekonomi och regler till vilket sorts hus man önskar och stilen på inredningen.

Detaljplanen kan avgöra

Detaljplanen reglerar ibland vad du får bygga för typ av hus. Detaljplanen finns på kommunen. Kontakta Kontaktcenter 0413-620 00 för att få reda på vad som gäller för din fastighet.

Detta kan detaljplanen reglera:

 • Hur stort hus du får bygga på din tomt. Tänk på att både tak över uteplatsen och garage räknas in i den totala andelen som är byggbar.
 • Hur högt ditt hus får vara. Byggnadshöjden mäter man vid husets långsida.
 • Minsta alternativt största tillåtna taklutning.
 • Du får inte bygga för nära tomtgränsen. Det vanligaste minsta tillåtna avstånd är 4,5 meter, men det kan finnas andra begränsningar.
 • Ibland kan det också förekomma särskilda krav på utformningen av huset. Ofta är det i områden med kulturellt värde där det kan krävas särskilda material, speciell färg eller stil.

Checklista inför bygglovsansökan

Några saker som är viktiga att tänka på när du söker bygglov:

 • Kontrollera att allt finns med innan du lämnar in din bygglovsansökan. Om din ansökan är komplett när den kommer in till oss, går det snabbare för dig att få beslut om bygglov.
 • Ritningar och övrigt underlag kan du göra själv eller låta en fackman ta fram. De kan ritas för hand eller på dator. Viktigt är att de är skalenliga, tydliga och detaljerade.
 • All nybyggnation ska vara tillgänglig för alla, oavsett om man har nedsatt rörelseförmåga eller ej.
 • Större bygglov kräver en kontrollansvarig. Tänk på att ange vem som är kontrollansvarig på din ansökan. Läs mer om det i “Får jag bygga?” från Boverket.
 • Planerar du att bygga på ett detaljplanerat område eller utanför detaljplanerat område? Det kan vara skillnad på regler beroende på var fastigheten ligger. Kontakta kart- och bygglovsavdelningen om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

En ansökan om bygglovs innehåll

Förutom ansökningsblanketten ska även följande ritningar bifogas:

 • Fasadritningar, skala 1:100
  Byggnadens alla fasader ska redovisas.
  • Befintlig och blivande mark
  • Väderstreck för aktuell fasad
 • Planritning, skala 1:100
  Alla våningsplan ska redovisas, även loft och källare
  • Redovisa alla yttre mått, både för befintliga och tillkommande delar
  • Redovisa rumsfunktioner med fast inredning och möblerings förslag för alla våningsplan
  • Sektionsmarkeringar
 • Sektionsritning, skala 1:100
  • Byggnadshöjd
  • Nockhöjd
  • Rumshöjd
  • Taklutning i gradantal
 • Situationsplan, skala 1:500
  En situationsplan får vara högst fem år gammal. Alla byggnader ska vara redovisade
  • Byggnationens placering och mått ska vara tydliga att avläsa
  • Föreslagen färdig golvhöjd (Ska markeras på ritning med FG.)
  • Vid tillbyggnad är det viktigt att du markerar de nya byggnadsdelarna tydligt.
 • Nybyggnadskarta, skala 1:500
  Nybyggnadskarta krävs för bygglov vid nybyggnad inom detaljplanelagt område. Aktuell nybyggnadskarta, primärkarta eller lantmäterikarta beställer du av kart- och bygglovsavdelningen.
  Kostnad enligt gällande taxa;
  • Villatomt, 6 660 kr
  • Industritomt (8 000 m²), 13 350 kr

Övrigt

Beskriv hur byggnaden ska vara färgsatt och vilket material som är tänkt att användas till tak, fasad och fönster. Vid om- och tillbyggnad ska det framgå av ritningarna hur byggnaden ser ut idag och hur den planerade om- och tillbyggnaden ska se ut.

• Ritningarna ska vara i format A3 eller A4.
• När du ansöker ska två (2) exemplar av ansökan och medföljande handlingar så som ansökan, ritningar, foto med mera skickas in till Kart- och bygglovsavdelningen, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv.

Regler för bygglov och anmälan beror på vilken typ av byggnad det gäller och vad du ska göra.

Om du äger ett en- eller tvåbostadshus finns det särskilda bestämmelser om åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt. Flerfamiljshus, verksamheter, industrier, eller liknande omfattas inte av dessa lättnader, här gäller bygglovsplikt för de flesta projekt.

Om din fastighet ligger utanför planlagt område eller utanför område med sammanhållen bebyggelse krävs inte heller bygglov i vissa fall. Detta gäller för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Vad och hur mycket du får bygga utan bygglov beror bland annat på vad som är byggt tidigare och när det är byggt. För att vi ska kunna säga vad som gäller för just dig och din fastighet ber vi dig kontakta kart- och bygglovsavdelningen för mer information. När du kontaktar oss är det bra att veta vilken fastighetsbeteckning din fastighet har, t.ex. Blåklockan 8:12.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window