Plank och mur

Det är placering, höjd och genomsiktlighet som avgör om det krävs bygglov.

Bygglov krävs för plank och mur. Men det finns vissa tillfällen då du inte behöver bygglov. Du behöver inte bygglov för att med plank eller mur göra en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus, om planket eller muren är lägre än 1,8 meter.  Det ska dock vara minst 4,5 meter till tomtgränsen.

Murens höjd får inte överstiga 60 centimeter för att bara befriad från bygglov

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort. Det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad är ett staket, ett plank eller en mur.

Utfart

Vid utfarter och gatukorsningar får murar och plank inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar.

Dessa handlingar behöver du

Konstruktionsritning

Fasadritningen ska vara i skala 1:100

  • Byggnadens alla fasader ska redovisas.
  • Befintlig och blivande mark ska visas.
  • Väderstreck för aktuell fasad ska sättas ut.
  • Ritningen ska vara måttsatt, fackmannamässigt och tydligt utförd med svarta linjer på vitt papper. (Ej rutat papper.)
  • Pappersformat A3 nervikt till A4.

Exempel på fasadritning

Just i det här fallet behöver fasadritningen bara visa framsidan av planket, muren eller staketet.

Situationskarta

Konstruktionsritningen beskriver hur byggnaden skall byggas. Ibland behövs flera konstruktionsritningar beroende på hur komplext projektet är.
Konstruktionsriktningen ska beskriva byggnadens bärande konstruktion, vilka komponenter som används, dimensionerna på dessa och hur de ska monteras ihop.

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en, till exempel, konstruktör.

Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa är:

  • Grundkonstruktionen
  • Stommen
  • Avväxlingar i väggar
  • Takstolar
  • Brandskydd

Kallas ibland K-handling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window