Staket, plank och mur

För att bygga staket, plank eller anlägga en mur på din tomt kan det krävas bygglov, men det kan också gå bra utan. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket, är tätt eller består av mindre än 50 procent luft.
Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort. Det är främst konstruktion och utseende som avgör om en inhägnad är ett staket, ett plank eller en mur.

Klicka på bilden för att förstora den.

Murar

En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

 • Bygglov krävs för murar över 100 cm inne på tomt (minst 4,5 meter från tomtgräns). Alla åtgärder i tomtgräns och en zon av 4,5 meter intill tomtgräns kräver hörande av berörd granne.
  Om det är närmare än 4,5 meter till allmän platsmark (väg, park etc.), krävs enligt nya rättsfall bygglov.
 • Bygglov krävs för alla murar över 50 cm som står närmare tomtgräns än 4,5 meter

Bygglov krävs oftast inte för staket och grindar

Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank göra en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och det ska vara minst 4,5 meter till tomtgränsen.

Om fastigheten ligger utanför detaljplan behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus. Kontakta kart- och bygglovavdelningen  för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Om uteplatsen, planket eller muren ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du ändå söka bygglov. Då avgör miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om du får bygga så nära tomtgränsen.

Staket/Stängsel

 • Kräver ej bygglov i industriområden
 • Bygglov krävs för nätstaket över 150 cm till en- och tvåbostadshus
 • Bygglov krävs för spjälstaket över 120 cm (spjälstaket ska ha minst 1/3 luft mellan ribbverket när man ser det rakt framifrån). Man kan komplettera spjälstaket med ytterligare 60 cm spaljé.
 • Tänk på att du måste ha berörd grannes medgivande om du placerar staketet eller stängslet närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Klicka på bilden för att förstora den.

Plank

 • Bygglov krävs för plank över 100 cm inne på tomt (minst 4,5 meter från tomtgräns)
 • Bygglov krävs för alla plank över 50 cm som står närmare tomtgräns än 4,5 meter

Vem avgör om bygglov behövs?

Det är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som utifrån plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), förarbeten till lagen och vägledande domar gör en bedömning om bygglov krävs.  Om man bygger utan att bygglov kan man få betala dyra avgifter.

Under sommaren kommer Kart- och bygglovsavdelningen att ha lägre bemanning på grund av semestrar.

Det kan innebära något längre handläggningstider. Detsamma gäller vid beställningar av mätarbeten, situationsplaner och kartor. Telefonsamtal och e-post med frågor kommer att behandlas så snabbt som möjligt, men även här kan det ta längre tid än normalt. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du ändå får god service, snabb handläggning och ett gott bemötande.

Bygglovsansökan

När du ansöker om bygglov för ett staket, mur eller plank behövs följande för att ditt ärende ska kunna handläggas:

 • Ansökningsblankett  (Bygglov och tillstånd – Ansökan om bygg-, rivnings- och marklov)
 • Situationsplan (skala 1:500)
 • Ritning och beskrivning av det du ska bygga.
  • Redovisa tänkt material, kulör, hur högt och hur tätt du vill bygga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window