Solenergianläggningar

Med begreppet solenergianläggningar menas både solfångare som värmer varmvatten,  solceller som producerar el och luftsolfångare som värmer luft.

Sedan den 1 augusti 2018 krävs inte längre bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler/solfångare utanpå byggnadens fasad- eller taktäckningsmaterial om:

  • de följer vägglivet respektive takfallets lutning, även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt
  • detaljplanen inte ställer krav på bygglov
  • de inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • de inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

Detta enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 3 c §. En sådan montering kan dock kräva en anmälan enligt plan- och byggförordningen 6 kapitlet 5 §, i det fall anläggningen berör byggnadens konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window