Så söker du bygglov

Här kan du läsa om vad som ska skickas med förutom själva ansökan. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun är den nämnd som ansvarar för bygglovsfrågor enligt plan- och bygglagen, PBL.

Vad ska en bygglovsansökan innehålla?

 • En fullständigt ifylld ansökan.
  • Kontrollera att fastighetsbeteckningen är korrekt.
  • Skriv alltid namnförtydligande.
  • Om du ångrar dig och vill ta tillbaka din bygglovsansökan, kommer vi att fakturera dig för den tid vi redan har lagt ner på ärendet (minst 1 timme à 900 kr).
 • Alla handlingar ska skickas in i två (2) exemplar och minst ett ska vara undertecknat.

Viktigt om ritningarna som ska vara med i ansökan:

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda på vitt (inte rutat) papper och helst i A3 eller A4-format.

 • Större ritningar ska vara nedvikta till A4.
 • Fastighetsbeteckning och åtgärd (vad du ska göra, nybyggnad, tillbyggnad, ändring och så vidare) ska stå angivet på alla ritningar.
 • Ritningarna ska vara måttsatta och utföras skalenligt med följande skalor: situationskarta 1:500, planer och fasader 1:100, sektioner 1:100 alternativt 1:50.

Plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagen ska den som ansöker om bygglov få beslut inom tio veckor från det att handlingarna är kompletta. Vi i Eslövs kommun är stolta över att vi har en genomsnittlig handläggningstid på drygt sex veckor.

Bygglov

I prövningen av bygglovet granskar kommunen hur ditt projekt svarar mot gällande detaljplan och bestämmelser vad gäller utformning samt att det uppfyller tekniska krav.

Tekniskt samråd

När du har gjort din anmälan kallar kommunen till tekniskt samråd. Gäller det bygglov kallar kommunen till tekniskt samråd när bygglovet är beviljat. På samrådet går vi bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Om projektet inte kräver kontrollansvarig behövs inte tekniskt samråd.

Kontrollansvarig

Till större projekt måste du utse en kontrollansvarig som är certifierad. Här kan du läsa mer om vem som kan bli kontrollansvarig och hur man blir certifierad.

Tillsammans med kontrollansvarig ska du ta fram en kontrollplan som ett underlag för kontrollarbetet under byggtiden. När kontrollplanens krav vid byggtidens slut är uppfyllda utfärdar kommunen ett slutbevis och du kan flytta in. Här kan du se ett exempel på hur en kontrollplan kan vara ifylld. (Exemplet gäller ett uterum.)

Vår tillsyn sker genom granskning och platsbesök för bygglov och anmälan. Bygglov och anmälan debiteras efter gällande taxa.

Mer information om det du vill göra

I menyn finns information om de vanligaste ärenden i Eslövs kommun. Hittar du inget om just din fråga, ring eller mejla oss.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window