När behöver du ha bygglov?

När man behöver, eller inte behöver bygglov,  är inte helt lätt att förstå. Här kan du läsa om ganska vanliga ärenden och vad som gäller.

Varför behövs bygglov?

Miljön och samhällets utveckling påverkas av hur vi använder marken. Om du till exempel gör en tillbyggnad på ditt hus, finns den kvar under lång tid och kommer att beröra dig och din familj, dina grannar, efterkommande ägare etc.

Det du bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns. Därför ställer samhället vissa grundläggande krav för att bygga och använda mark.

Det är kommunen som ser till att dina önskemål kan förenas med målen för bebyggelseutvecklingen i kommunen, kraven utifrån miljö och hållbar utveckling, och andra krav som ställs enligt plan- och bygglagstiftningen.

Beviljade bygglov

Om du vill hitta redan beviljade bygglov, så kontakta oss på kart- och bygglovsavdelningen. Du behöver veta fastighetsbeteckningen.

När behöver du har bygglov?

Bygglov krävs för att:

 • Bygga nytt
 • Bygga om och bygga till
 • Bygga mur och plank
 • Flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • Använda byggnaden helt eller delvis för ett nytt ändamål
 • Inreda byggnaden med fler bostäder eller lokaler
 • Ändra utseendet på en byggnad genom att till exempel ändra kulör eller byta tak- och fasadmaterial
 • Riva ett hus (fast då heter det rivningslov) Du använder samma blankett som för bygglov.
 • Vissa vindkraftverk
 • Upplag eller materialgårdar, som permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar och förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en permanent plats
 • Fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen (men inte en mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov)
 • Radio- och telemaster samt torn (men inte mindre sådana som bara är avsedda för den egna fastighetens behov, till exempel en parabolantenn)

Skyltlov

 • Inom detaljplan krävs bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Rivningslov

 • Rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader inom område med detaljplan (oftast tätorter).

Marklov

 • När marknivån höjs eller sänks avsevärt genom schaktningar och fyllningar krävs det marklov inom område med detaljplan.
 • Marklov kan också krävas för att fälla träd om det finns en sådan bestämmelse i detaljplanen.

Hittar du inte just det du ska bygga/göra här? Kontakta oss! Du kan ringa oss mellan klockan 10-12 alla vardagar. Annars kan du maila oss eller lämna ett meddelande om att vi ska ringa upp dig.

Läs mer om hur du gör en bygglovsansökan här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window