Kaminer och eldstäder

Det kan vara trevligt med en kamin för trivseleldning hemma. Tänk på att du behöver ett godkännande från kommunen innan du installerar kamin, annan eldstad eller rökkanal.

Det är viktigt att eldstäder är rätt utförda för att minska risken för brand och andra olägenheter. Kommunen kontrollerar att kraven för brandfara, hållfasthet och täthet med mera uppfylls.

Tänk på att alla braskaminer och skorstenar ska vara CE-märkta.

Installera eldstad, kamin eller rökkanal

Planerar du att installera en eldstad, kamin eller rökkanal måste du göra en anmälan till kart- och bygglovsavdelningen. Här är en checklista för vara som behöver vara med i anmälan:

Ange fastighetsbeteckning på alla inlämnade dokument.

 • Anmälan
 • Planritning, skala 1:100
  I planritningen ska du markera tydligt var eldstaden ska placeras
 • Sektionsritningar, skala 1:100
  Vid installation av rökkanal eller ändring av rökkanal, skorsten krävs att du skickar in en sektionsritning i skala 1:100 som visar rökkanalens dragning, att skorstenens höjd över taktäckning är minst en meter och att den mynnar över husets högsta nock. Ange tydliga mått.
 • Kontrollplan
  Ett förslag till kontrollplan krävs för att ni ska kunna erhålla ert startbesked.
 • Använd gärna denna mall.

När ärendet är komplett kan du få ett startbesked som innebär att du får påbörja installationen. Detta får du hemskickat tillsammans med en kontrollplan.

När installationen är klar skickar du påskriven kontrollplan till kart- och bygglovsavdelningen . När denna och godkänt besiktningsbevis från skorstensfejarmästaren inkommer får du ett slutbesked som betyder att du får börja använda din kamin, eldstad eller rökkanal.

Sota själv

Du kan själv ta över ansvaret för rengöring/sotning av din kamin eller eldstad. Men då behöver du ha tillräcklig kunskap om hur det går till att rengöra en eldstad samt göra en ansökan till kommunen.

Här hittar du blanketten för egen sotning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window