Hissar

Det är byggnadens ägare som är skyldig att se till att en hiss besiktigas varje år. Ägaren ansvarar också för att det finns en skylt som talar om när hissen ska besiktigas nästa gång.

Det är byggnadens ägare som är skyldig att dels se till att en hiss besiktigas i tid, dels se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt i varje hiss. Av skylten ska framgå när hissen måste besiktigas nästa gång. Alla hissar måste besiktigas en gång om året.

Myndigheter samverkar

Boverket är den myndighet som skriver reglerna (BFS 2011:12) som gäller för hissar och andra motordrivna anordningar.

Swedac är den myndighet som ackrediterar de företag som kontrollerar/besiktigar hissarna. Ackrediteringsregister hittar du här.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun är tillsynsmyndighet för hissar och andra motordrivna anordningar i enlighet med plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Detta innebär bland annat att när en hiss inte godkänts vid en återkommande besiktning meddelar det ackrediterade företaget resultatet till byggnadsnämnden som därefter kan besluta om ett åtgärdsföreläggande eller användningsförbud.

Mer information hittar du på Boverkets webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window