Garage och carport

Om du ska bygga en carport eller ett garage kan det behövas bygglov. Ibland räcker det med anmälan. Läs här vad som kan gälla för ditt projekt.

Bygglov krävs för garageBygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

  • bygga ett garage eller en carport om reglerna för attefallshus inte uppfylls

Du behöver göra en anmälan om:

  • ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för attefallshus.

Avståndet till granntomten behöver vara minst 4,5 meter om garaget ska byggas utan bygglov. Om grannen ger sitt medgivande, kan garaget byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Vill du bygga närmare än 4,5 meter, men grannen motsätter sig detta, kan en bygglovsansökan skickas in till kommunen. Beroende på omständigheterna i övrigt, kan kommunen då avslå ansökan eller bevilja bygglov. För grannsämjans skull avråder vi dock från detta alternativ. Försök istället att hitta en lösning som ni kan vara överens om.

Golvbrunn i garage

Golvbrunn i garage anses inte vara nödvändigt i ett vanligt  villagarage. Fordon ska tvättas hos fordonstvättar med extra reningssteg och golvbrunn är därför inte nödvändiga för att avleda tvättvatten från garaget. Risken för att olja och andra vätskor ska nå golvbrunnen är högre än nyttan med att ha en golvbrunn för, till exempel avrinning av snö från bilen. Här kan du läsa mer om biltvättar.
Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas till avloppsnätet eftersom det kan innehålla ämnen som det kommunala reningsverket inte kan ta hand om.

Byta garageport

Att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster eller bygga en vägg på en carport är så kallade fasadändringar. Då behövs bygglov, men det behövs ingen certifierad kontrollansvarig. Läs mer här om fasadförändringar.

Fler tips

  • Placera ditt garage eller carport minst 6 meter från gatan, då möjligheten ska finnas att parkera bilen framför komplementbyggnaden.
  • Parkeringsplats till ett en- eller tvåbostadshus kräver inte bygglov, men om marken ändras +/- 0,5 meter så krävs det bygglov.
  • Tänk på att det är viktigt att garaget även är ventilerat.
  • Garage måste uppfylla de brandtekniska kraven som ställs av Boverkets byggregler om garaget ska uppföras åtta meter eller närmare en annan byggnad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window