Garage och carport

Om du ska bygga en carport eller ett garage behövs bygglov.

Att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster eller bygga en vägg på en carport är så kallade fasadändringar. Då behövs bygglov, men det behövs ingen certifierad kontrollansvarig.

Garage måste uppfylla de brandtekniska kraven som ställs av Boverkets byggregler om garaget ska uppföras åtta meter eller närmare en annan byggnad.

Om du ska bygga ett nytt garage som är komplicerat, till exempel om garaget ska sitta ihop med boningshuset, kan du behöva lämna in konstruktionshandlingar. Kontakta kart- och bygglovsavdelningen om du är osäker.
Tänk på att det är viktigt att garaget även är ventilerat.

Golvbrunn i garage
Golvbrunn i garage anses inte vara nödvändigt i ett vanligt  villagarage. Fordon ska tvättas hos fordonstvättar med extra reningssteg och golvbrunn är därför inte nödvändiga för att avleda tvättvatten från garaget. Risken för att olja och andra vätskor ska nå golvbrunnen är högre än nyttan med att ha en golvbrunn för, till exempel avrinning av snö från bilen. Här kan du läsa mer om biltvättar.
Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas till avloppsnätet eftersom det kan innehålla ämnen som det kommunala reningsverket inte kan ta hand om.

Checklista till din bygglovsansökan

 • Fasadritningar, skala 1:100
  • Befintlig och blivande mark ska visas
  • Väderstreck för aktuell fasad ska vara med
 • Situationsplan, skala 1:500
  • Byggnationens placering och mått ska vara tydliga att avläsa
  • Skraffera (snedstrecka) garaget/carporten på situationsplanen
 • Planritning, skala 1:100
  •  Redovisa alla yttermått, både för befintliga och tillkommande delar
  •  Sektions- och ventilationsmarkering ska vara markerade
 • Sektionsritning, skala 1:100
  • Byggnadshöjd ska stå
  • Taklutning i grader ska skrivas in
 • Kontrollplan
  • Kontrollplanen krävs för att du ska få ett startbesked efter ett beviljat bygglov. Lämna därför in din kontrollplan tillsammans med din ansökan för att underlätta din bygglovsansökan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window