När krävs det att du gör en anmälan?

Om du till exempel ska göra vissa ändringar i en byggnad eller installera en eldstad måste du lämna in en anmälan till Miljö och Samhällsbyggnad.

Numera är mindre tillbyggnader och komplementbyggnader bygglovsbefriade men anmälningspliktiga. Du måste alltså göra en anmälan till byggnadsnämnden och sedan invänta ett startbesked innan du får börja bygga.

Du behöver inte bygglov men måste göra anmälan för att:

  • Bygga ett så kallat Attefallshus, med en total byggnadsarea på maximalt 25 m² (med högst fyra meters taknockhöjd).
  • Bygga till ditt hus med högst 15 m² bruttoarea.
  • Bygga högst två takkupor (gäller inte om du redan har två takkupor. Om du har en takkupa får du bygga en till). Takkupan får uppta högst halva takfallets längd och det får inte göras ingrepp i husets bärande konstruktion.
  • Ändra i en byggnad så att den bärande konstruktionen berörs eller planlösningen avsevärt påverkas.
  • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp.
  • Göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
  • Göra vissa rivningsåtgärder.
  • Underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Anmälningspliktiga åtgärder gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Fortfarande osäker? Kontakta då oss på kart- och bygglovsavdelningen!

Läs mer om vilka handlingar du ska skicka in för en anmälan här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window