Bygglov, anmälan eller bygglovsbefriat?

Du behöver vanligtvis söka bygglov när du bygger en ny byggnad eller bygger till. Om du ändrar en byggnad för att du ska använda den på ett helt nytt sätt behöver du också söka bygglov. Andra mindre åtgärder kräver en anmälan eller är helt bygglovsbefriade. Läs om vad som gäller under respektive sida. 

Även andra åtgärder, som att sätta upp en skylt inom ett område med detaljplan, kräver bygglov. Läs mer under När behöver du ha bygglov?

När krävs anmälan?

En åtgärd som inte kräver bygglov kan däremot kräva anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Om du till exempel vill ändra i en byggnads bärande delar eller stora delar av planlösningen, installera eller ändra tekniska installationer, måste du göra en anmälan.

Du måste också göra en anmälan för att bygga ett så kallat Attefallshus eller göra en mindre tillbyggnad till ditt hus.

Läs mer om vad som är bygglovsbefriat men kräver anmälan under När krävs att du gör en anmälan?

Vad är bygglovsbefriat?

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus kan bland annat bygga ett litet skärmtak över din uteplats eller bygga en friggebod, utan varken bygglov eller anmälan.
Läs mer om vad du kan göra utan bygglov och vilka bestämmelser som finns under Vad är bygglovsbefriat?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window