Altan, uteplats, pool och skärmtak

Bygglov och marklov krävs inte för en nedgrävd pool.

Pool

Boverkets byggregler (BBR) 8:9 “Skydd mot olyckor på tomter” gäller. Granne bör informeras vid placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Om poolens ovankant är 100 cm eller högre över omgivande mark krävs bygglov. Inom 4,5 meter från tomtgräns och/eller inom 4,5 meter från gata/väg krävs bygglov om poolens ovankant överskrider 50 cm.

Altan, terrass och uteplats

En altan är en konstruktion utbyggd från huskroppen i entréplan. Med eller utan räcke, men alltid utan tak. Vanligen kräver en altan inte bygglov, men kontrollera först med kart- och bygglovsavdelningen  så att det blir rätt.

En terrass är en konstruktion som ligger ovanpå en del av huset eller på taket. Den har alltid ett skyddsräcke, men ofta inget tak. Istället kan markis eller annan lösning användas.

Veranda är en utbyggnad på ett hus och har antingen tak och fönsterförsedda väggar eller enbart ett tak och i övrigt öppna sidor. Veranda kräver bygglov eller anmälan, beroende på hur stor den ska vara och hur den ligger på tomten. Kontakta kart- och bygglovsavdelningen för att få veta hur det ligger till för just din fastighet.

Skärmtak

Du får på ett en- och tvåbostadshus utan bygglov sätta ett skärmtak över uteplats eller över en entré, om skärmtaket inte är större än 15 m² och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. 15 m² är det totala antal m² skärmtak som får anordnas på fastigheten utan bygglov.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window