Tillgång till Bredband i Eslövs kommun

Årligen kartlägger Post och Telestyrelsen, PTS, tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Mätningen görs 1 oktober varje år och i slutet av mars året därpå publicerar PTS ny statistik, nya rapporter samt karta med uppdaterad data.

  • Tillgång till inkluderar endast byggnader som faktiskt är anslutna.
  • Tillgång till, inklusive absolut närhet till inkluderar byggnader som är anslutna till samt dessutom byggnader som, enligt uppskattning av PTS, kan anslutas för max 40 000 kr.

Vid PTS mätning 2020-10-01

2020-målet: Andel hushåll och arbetsställen med tillgång till bredband med kapacitet om minst 100 Mbit/s

84% av hushåll och arbetsställen i Eslövs kommun hade tillgång till bredband med kapacitet om minst 100 Mbit/s, med fördelning 88% inom tätort och småort samt 61% på landsbygd.

Eslövs kommun i jämförelse med angränsande kommuner, Skåne län och hela Sverige. 

Diagram över tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband om 100Mbit/s eller mer

Källa: https://bredbandskartan.se hämtat 2021-04-15

2025-målet: Andel hushåll och arbetsställen med tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband med kapacitet om minst 1 Gbit/s

94% av hushåll och arbetsställen i Eslövs kommun hade tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband med kapacitet om minst 1 Gbit/s, med fördelning 98% inom tätort och småort samt 71% på landsbygd.

Eslövs kommun i jämförelse med angränsande kommuner, Skåne län och hela Sverige. 

Diagram över tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband om 1 Gbit/s eller mer

Källa: https://bredbandskartan.se hämtat 2021-04-15

Jämförelse med Skåne och Sverige

I mätningen mot 2025-målet ligger Eslövs kommun något under snittet för såväl Skåne som Sverige vad gäller den totala tillgången (första stapeln som är blå). Inom tätort eller småort (andra stapeln som är röd) ligger vi på snittet. Och utanför tätort eller småort (tredje stapeln som är grön) ligger vi över snittet. Det har visat sig att den största utmaningen är just utanför tätort eller småort varför det är extra glädjande att Eslövs kommun redan idag ligger en bra bit över snittet just där.

Framgångsfaktorer

Att vi nått så långt är tack vare ett gott samarbete och en god samverkan mellan Eslövs kommun, medborgare, näringsliv och bredbandsaktörer. Och det goda samarbetet fortsätter vi med tills alla medborgare och företag har erbjudits en snabb och säker anslutning.

Utveckling över tid

Andel hushåll och arbetsställen i Eslövs kommun med tillgång till bredband med kapacitet om minst 100 Mbit/s

Diagram över tillgång till bredband om 100Mbit/s eller mer i Eslövs kommun 2010-2020

Källa: https://bredbandskartan.se hämtat 2021-04-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window