Tillgång till Bredband i Eslövs kommun

Årligen kartlägger Post och Telestyrelsen, PTS, tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Mätningen görs 1 oktober och i slutet av mars året efter publicerar PTS ny statistik, nya rapporter samt karta med uppdaterad data.

Eslövs kommun i jämförelse med angränsande kommuner, Skåne län och hela Sverige.

Andel hushåll och arbetsställen 2019-10-01 med tillgång till bredband med kapacitet om minst 100 Mbit/s

Diagram över tillgång till bredband om 100Mbii/s eller mer

Källa: https://bredbandskartan.se hämtat 2020-04-15

Andel hushåll 2019-10-01 med tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband med kapacitet om minst 100 Mbit/s

Diagram över tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband om 100Mbii/s eller mer

Källa: https://bredbandskartan.se hämtat 2020-04-15

Andel hushåll och arbetsställen i Eslövs kommun med tillgång till bredband med kapacitet om minst 100 Mbit/s

Diagram över tillgång till bredband om 100Mbii/s eller mer i Eslövs kommun 2010-2019

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window