Tillgång till Bredband i Eslövs kommun

Årligen kartlägger Post och Telestyrelsen, PTS, tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Mätningen görs 1 oktober och i slutet av mars året efter publicerar PTS ny statistik, nya rapporter samt karta med uppdaterad data.

  • Tillgång till inkluderar endast byggnader som är anslutna.
  • Tillgång till, inklusive absolut närhet till inkluderar byggnader som är anslutna samt dessutom byggnader som, enligt uppskattning av PTS, kan anslutas för max 40 000 kr.

Vid PTS mätning 2020-10-01

84% av hushåll och arbetsställen i Eslövs kommun hade tillgång till bredband med kapacitet om minst 100 Mbit/s, med fördelning 88% inom tätort och småort samt 61% på landsbygd.

94% av hushåll och arbetsställen i Eslövs kommun hade tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband med kapacitet om minst 100 Mbit/s, med fördelning 98% inom tätort och småort samt 71% på landsbygd.

Eslövs kommun i jämförelse med angränsande kommuner, Skåne län och hela Sverige.

Andel hushåll och arbetsställen 2020-10-01 med tillgång till bredband med kapacitet om minst 100 Mbit/s

Diagram över tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband om 100Mbit/s eller mer

Källa: https://bredbandskartan.se hämtat 2021-04-15

Andel hushåll och arbetsställen 2020-10-01 med tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband med kapacitet om minst 1 Gbit/s

Diagram över tillgång till, inklusive absolut närhet till, bredband om 1 Gbit/s eller mer

Källa: https://bredbandskartan.se hämtat 2021-04-15

Andel hushåll och arbetsställen i Eslövs kommun med tillgång till bredband med kapacitet om minst 100 Mbit/s

Diagram över tillgång till bredband om 100Mbit/s eller mer i Eslövs kommun 2010-2020

Källa: https://bredbandskartan.se hämtat 2021-04-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window