Information från kommunen

Vad har hänt och händer under 2021

Under hösten 2020 fick Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppgift att före utgången av 2021 fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd till Sveriges landsbygd.

Eslövs kommun har deltagit aktivt i hela processen inför utlysningen av bredbandsstödet.

Beslut och utbetalning

Nu väntar vi på att PTS ska ta beslut. Och vi hoppas och ser fram emot att de utbyggnadsprojekt som finns i Eslövs kommun ska komma med på listan över stödberättigade projekt.

Här kan du läsa mer om PTS bredbandsstöd 2021

Inkomna ansökningar om bredbandsstöd 2021

PTS har i utlysningen fördelat de 1,6 miljarderna proportionerligt mellan de tre utlysningsområdena baserat på antal byggnader som saknar homes passed (absolut närhet till uppkoppling), samt är möjliga att stödfinansiera.

  • Norrland: 482 706 000 kronor har utlysts
  • Svealand: 558 483 000 kronor har utlysts
  • Götaland: 490 811 000 kronor har utlysts

Till de 1,6 utlysta miljarderna har det inkommit ansökningar om totalt 7,4 miljarder.
Till de ca 491 miljonerna som fördelats till Götaland har ansökningar om drygt 2,8 miljarder inkommit.

PTS handlägger ansökningarna: 10 augusti – 31 december

Under perioden 10 augusti – 31 december handlägger PTS de ansökningar som kommit in. Beslut och utbetalning ska ske före årets slut.

Utlysning av bredbandsstöd: 18 maj – 9 augusti

PTS bjöd in aktörer att ansöka om stöd för bredbandsinvesteringar under perioden 18 maj – 9 augusti.

Regionala prioriteringar: 15 april – 7 maj

Under april- maj fick regionerna möjlighet att inkomma med regionala prioriteringar för att styra utbyggnaden mot byggnader som anses extra viktiga att nå genom stödfinansierad utbyggnad. I Skåne gjordes denna prioritering av kommunerna och sedan sammanställde Region Skåne.

Även här deltog Eslövs kommun aktivt. Vi prioriterade byggnader i de områden i vår kommun som saknar stabil och säker bredbandsuppkoppling och prioriteringarna gjordes utifrån att det skulle bli attraktivt för bredbandsaktörer att söka bidrag.

Samarbete och samverkan under prioriteringarna

Vi har under hela processen jobbat nära såväl Region Skåne som de övriga 32 skånska kommunerna. Och vi  har jobbat extra nära de kommuner som vi gränsar till för att ta vara på möjlighet till samordning över kommungränserna.

Vi har under resans gång haft god och tät dialog med de aktiva fiberleverantörerna i kommunen. Flera har visat intresse att söka stödpengar och vi vet att några också har lämnat in ansökningar.

Kvalitetssäkring av byggnadsförteckningar: 1 – 23 februari

PTS tog fram en preliminär byggnadsförteckning som kommuner och regioner under februari fick möjlighet att kvalitetssäkra. Eslövs kommun utförde en noggrann granskning av företeckningen och vi lade till byggnader som vi ansåg felaktigt uteslutits. Tyvärr ströks några men absoluta flertalet av våra tillägg kom med i slutversionen av byggnadsförteckningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window