Information från kommunen

Vad har hänt och händer under 2021

Under hösten 2020 fick Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppgift att före utgången av 2021 fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd till Sveriges landsbygd. Eslövs kommun har deltagit aktivt i hela processen inför utlysningen av bredbandsstödet.

Samtliga beslut om PTS bredbandsstöd 2021 är nu fattade

Här kan du läsa mer om Beslut och utbetalning av PTS bredbandsstöd 2021

Bredbandsstöd om drygt 5,5 miljoner kronor till Eslövs kommun

Samtliga beslut om PTS bredbandsstöd 2021 är nu fattade och 5 671 488 kronor tillföll områden i Eslövs  kommun.

Till PTS inkom 16 ansökningar till PTS bredbandsstöd 2021 för fastigheter i Eslövs kommun. Två av dessa ansökningar har blivit beviljade stödmedel. Det är företaget Open Infra som står bakom båda de beviljade ansökningarna. Stödbeloppet är uppdelat på två områden nämligen Eslöv-Kastberg och Klippan-Snälleröd.

Område Eslöv-Kastberga

Område Eslöv-Kastberga omfattar i grova drag området mellan Kungshult – väg 17 – Eslöv – väg 113 – Stehag – Kungshult.

Område Klippan-Snälleröd

Område Klippan-Snälleröd finns i nordöstra delen av Eslövs kommun och omfattar fastigheter i de tre kommunerna Eslöv, Höör och Klippan.

PTS bredbandsstöd 2022

Arbetet med bredbandsstöd 2022 är redan igång.

Här kan du läsa mer om processen för PTS bredbandsstöd 2022

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window