Bredbandskarta

Årligen kartlägger Post och Telestyrelsen, PTS, tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Mätningen görs 1 oktober och i slutet av mars året efter publicerar PTS ny statistik, nya rapporter samt karta med uppdaterad data.

PTS tillhandahåller tjänsten Bredbandskartan kan du se tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Du kan se tillgången till olika tekniker (fiber, kabel-tv, xDSL, 3G etc) och olika hastigheter. Dessutom kan du hitta information om nätägare, det vill säga aktörer som äger mobilsändare eller fibernät i närheten av en viss plats. Kartan innehåller endast information om tillgång till bredband där folk bor och arbetar. Du kan alltså inte hitta information om mobilnätens yttäckning här.

Bredbandskartan innehåller sex olika kartor som visar:

  • tillgången till bredband i Sverige med viss teknik
  • tillgången till bredband i Sverige med viss hastighet
  • nätägare i närheten av en viss plats
  • internetleverantörer i närheten av en viss plats
  • tillgången till snabbt bredband i områden där stödmedel ska sökas
  • vilka län och kommuner som har en bredbandsstrategi
  • tillgång till viss hastighet och/eller viss teknik i Eslövs kommun

Så ser du tillgång till viss hastighet och/eller viss teknik i Eslövs kommun i bredbandskartan

  • I rullisten längst till höger på Bredbandskartan väljer du den teknik för vilken du vill se tillgången. Välj t ex ”Fiber”.
  • Håll därefter pekaren på ”Nivå: Byt automatiskt” i övre menyn och en rullist fälls ut där du markerar ”Kommun”. Zooma in på kartan genom att klicka på +-tecknet i övre vänstra hörnet. Markera ”Eslövs kommun” på kartan och uppgifter om tillgången till bredband visas.
  • Om du istället markerar ”250 x 250 m” i rullisten visas fakta för rutor som är 250 meter. Zooma in genom att klicka på +-tecknet i övre vänstra hörnet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window