Det skärpta eldningsförbudet lättas i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har efter en samverkanskonferens beslutat att lätta på det skärpta eldningsförbudet. Från den 13 augusti klockan 16.00 blir det tillåtet att grilla på egen tomt igen. Även yrkesmässig matlagning över öppen låga blir tillåten, om vissa kriterier uppfylls.

Efter en samverkanskonferens under måndagen med länets kommuner, räddningstjänster och polis har Länsstyrelsen Skåne beslutat att förändra det liggande eldningsförbudet.

Det kommer numera bli tillåtet att grilla på egen tomt igen om grillen är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig.

Det blir också tillåtet med heta arbeten om det sker säkert enligt svenska brandskyddsföreningens regler. Dessutom lättas förbudet för yrkesmässig matlagning om vissa kriterier uppfylls.

Regnet som fallit i helgen samt prognosen framåt gör att brandrisken i Skåne minskar något. Ett läge som tidigare var extremt och nådde toppar som sällan har skådats i länet har stabiliserats, men brandrisken finns fortfarande kvar i relativt hög utsträckning. Därför ligger eldningsförbudet kvar, men med vissa undantag för att underlätta för bland andra yrkesverksamma som livnär sig på matlagning över öppen låga.

– För oss var det viktigt att ha med alla parter för en samlad och långsiktig bedömning. Även om läget är fortsatt ansträngt bedömer vi det som tillräckligt stabilt för att en förändring av förbudet kan ske. Men vi ber om förståelse för den situation som fortfarande råder i Skåne och om största försiktighet vid grillning, säger landshövding Anneli Hulthén.

Länk till Länsstyrelsens sida där det finns mer information om det gällande förbudet, länkar, frågor och svar, telefonnummer med mera.

Eslövs kommuns sammanfattande information om torkan från den 24 maj och framåt

Tänk på att en brand i skog och mark kan startas av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning. Även cigarettfimpar och små gnistor från exempelvis röjsåg kan antända den torra vegetationen.

Information om eldningsförbud finns på länsstyrelsers webbplatser. Du kan också hämta information på  Krisinformation.seKrisinformation från svenska myndigheter.

Du kan alltid följa brandriskprognosen i appen BRANDRISK Ute

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försök släcka elden.

  • Rädda – Rädda dig själv och dem som är i fara.
  • Varna – Varna alla som hotas av branden.
  • Larma – Larma 112.
  • Släck – Släck branden om du tror att du klarar det.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tyvärr har vi inte möjlighet att svara dig personligen, men vi läser allt och tar till oss synpunkter. Har du frågor eller vill komma i kontakt med Eslövs kommun kan du vända dig till Kontaktcenter. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.