Eldningsförbud

Den är mycket torrt i markerna och stor risk för antändning och brandspridning i skog och mark och därmed förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller tills vidare. Var rädd om dig!

När det råder eldningsförbud

När det råder stor brandrisk är det oftast eldningsförbud på många platser. Som privatperson är det viktigt att du följer de regler som gäller där du vistas.

Tänk på att en brand i skog och mark kan startas av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning. Även cigarettfimpar och små gnistor från exempelvis röjsåg kan antända den torra vegetationen.

Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser. Du kan också hämta information på  Krisinformation.seKrisinformation från svenska myndigheter.

Du kan alltid följa brandriskprognosen i appen BRANDRISK Ute

Fakta:

Vad betyder eldningsförbud?

  • Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden. Eldningsförbud är ofta lokala och gäller i din kommun eller i ditt län.
  • På vissa områden tillåts du använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. I vissa fall tillåts även användning av fasta gasolgrillar eller hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken. Kontrollera alltid med kommunen och Länsstyrelsen vad föreskriften om eldningsförbud anger är tillåtet där du befinner dig.
  • Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder – de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.
  • Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.
  • Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försök släcka elden.

  • Rädda – Rädda dig själv och dem som är i fara.
  • Varna – Varna alla som hotas av branden.
  • Larma – Larma 112.
  • Släck – Släck branden om du tror att du klarar det.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tyvärr har vi inte möjlighet att svara dig personligen, men vi läser allt och tar till oss synpunkter. Har du frågor eller vill komma i kontakt med Eslövs kommun kan du vända dig till Kontaktcenter. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.