Samråd för renhållningsordning

Eslövs, Höörs och Hörby kommuner håller på att ta fram en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar, en avfallsplan och föreskrifter för renhållning. Från februari till maj är förslaget till renhållningsordningen ute på samråd och allmänheten kan lämna synpunkter.

Mellan den 1 februari och den 10 maj är förslaget till renhållningsordning ute på samråd. Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag lämna synpunkter på planen. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med renhållningsordningen.

Lämna synpunkter på förslaget

Renhållningsordningen finns att ta del av här på eslov.se och är publicerad på kommunens anslagstavla. Renhållningsordningen finns även att läsa på plats i kontaktcenter i stadshuset på Gröna torg 2, Eslöv. Kontaktcenter har öppet måndag–fredag kl. 08–16.30.

Synpunkter ska skickas skriftligen antingen med brev till Eslövs kommun, 241 80 Eslöv eller e-post kommunledningskontoret@eslov.se senast den 10 maj 2023. Märk brevet med eller ange i ämnesraden: ”Renhållningsordning, samråd”.

Mål och åtgärder för avfallshanteringen

Avfallsplanen ska fungera som kommunernas strategiska styrdokument för avfallshantering. Den innehåller bland annat mål och åtgärder för arbete för minskad nedskräpning, avfallsminimering och hållbar avfallshantering.

De lokala föreskrifterna för avfallshantering innehåller bland annat beskrivningar av ansvar, hur avfall ska sorteras och av anläggningar för avfallshanteringen i de tre kommunerna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window